Advertentie
Advertentie

CD&V roept regering opsnel kieswet te publiceren

(tijd) - Hugo Vandenberghe, de voorzitter van de CD&V-senaatsfractie, riep gisteren in een mededeling de federale regering op onmiddellijk de nieuwe kieswet te publiceren. De wet voorziet in de veralgemening van provinciale kieskringen, de invoering van een provinciale kiesdrempel, de gelijktijdige kandidaatstelling voor de Kamer en de Senaat, en de herinvoering van het plaatsvervangersstelsel.Vandenberghe zegt dat de regering de urgente behandeling van de aanpassing van het kiesstelsel heeft geëist en dat koning Albert II de wet enkele weken geleden ondertekend heeft. Dat ze nog altijd niet in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, heeft ongetwijfeld te maken met het aangekondigde beroep tegen de wet bij het Arbitragehof, zegt Vandenberghe.CD&V, maar ook het Vlaams Blok en de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), hebben aangekondigd schorsings- en vernietigingsberoep in te dienen omdat onderdelen van de wet strijdig zouden zijn met de grondwet, onder meer de feitelijke samenvoeging van de kieskringen Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde. Zolang de wet niet in het Staatsblad is gepubliceerd, kan er geen beroep worden ingesteld.De beginselen van behoorlijk bestuur en een minimaal politiek fatsoen vergen dat de wet onverwijld wordt gepubliceerd, zegt Vandenberghe. Als dat niet gebeurt, spant CD&V een kort geding aan tegen de Belgische Staat wegens het onwettelijk stilzitten van het bestuur. MD