CD&V voorkeurpartner N-VA verkiezingen 2006

(tijd) - De lokale afdelingen van de N-VA die in samenwerking met een andere partij aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 willen deelnemen, zullen dat bij voorkeur met CD&V doen. Het partijbestuur van de N-VA legt die intentie zaterdag ter goedkeuring aan de partijraad voor. Nu de N-VA er financieel beter voor staat, wordt het partijsecretariaat uitgebreid.