CD&V vraagt gebundelde strijd Stevaert en Durant

(tijd) - In plaats van elkaar vliegen af te vangen, zouden de Vlaamse en de federale minister van Mobiliteit, Steve Stevaert en Isabelle Durant, beter samen ten strijd trekken tegen de verkeersonveiligheid. Stevaert kan dat door meer te investeren in een veiliger wegennet. Durant moet werk maken van een snelle en doortastende bestraffing van verkeersovertredingen. Dat zeggen de CD&V-verkeersdeskundigen Jos Ansoms en Carl Decaluwé.