Advertentie
Advertentie

CD&V wijst grootscheepse hervorming gemeentewet af

(tijd) - CD&V is niet van plan de gemeentewet grondig te hervormen. De CD&V-fractie van het Vlaams Parlement pleitte gisteren voor een basisdecreet, waarop later kan worden voortgebouwd. De Vlaamse minister-president, Yves Leterme (CD&V), zit op dezelfde lijn. Hij zei dat het nieuwe gemeentedecreet - dat in juni 2005 wordt verwacht - alleen de bepalingen zal bevatten waar alle vijf meerderheidspartijen én de gemeenten het over eens zijn. De lokale besturen zijn een Vlaamse bevoegdheid, maar de wetgeving erover zit nog in een federale wet vervat. De Vlaamse regering werkte daarom de vorige legislatuur aan een gemeentedecreet, maar dat haalde de eindmeet niet. Vooral de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester lag gevoelig. Dat staat niet in het nieuwe voorstel van gemeentedecreet. BH