CD&V wil Copernicusbijsturen, niet liquideren

(tijd) - CD&V wil geen tabula rasa maken van de Copernicus-hervorming. Het staat immers buiten kijf dat de federale ambtenarij toe was aan modernisering. Maar er is wel een grondige bijsturing nodig. Want veel van de uitgangspunten van de hervorming worden verraden. Het resultaat is niet minder, maar meer depolitisering en ambtenaren die gedemotiveerd raken omdat ze zich amper betrokken voelen bij de operatie.