CD&V ziet De Lijnafglijden naar NMBS-scenario

(belga/tijd) - De Lijn dreigt in een NMBS-scenario te vervallen en steeds meer opdrachten en taken te krijgen, zonder dat voldoende middelen worden aangereikt. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V).Decaluwé en de CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement, Eric van Rompuy, schetsten gisteren op een persconferentie een negatief beeld van het mobiliteitsbeleid van minister Steve Stevaert (sp.a). Ze erkennen dat Stevaert de verkeersveiligheid bovenaan de politieke agenda geplaatst heeft en dat de middelen die de minister heeft kunnen losweken voor het mobiliteitsbeleid de jongste jaren sterk zijn gestegen. Stevaert heeft grootse verwachtingen gecreëerd, maar het aantal realisaties in de praktijk is zeer beperkt, zegt CD&V.De beleidskredieten voor De Lijn zijn sinds 1999 met 230,4 miljoen euro of maar liefst 74 procent gestegen. Dat lijkt volgens Decaluwé logisch, gezien de zeer sterke stijging van het aantal reizigers. Intussen zijn de werkingskosten per reiziger echter toegenomen van 1,19 euro in 1998 tot 1,40 euro in 2002, een stijging met 16,6 procent. Bovendien zijn, door het gratis vervoer, de inkomsten van betalende reizigers in 2000 met 3,5 en vorig jaar met 2,3 procent gedaald.De christen-democraten vrezen een NMBS-scenario waarbij De Lijn steeds meer opdrachten krijgt, zonder dat voldoende middelen worden aangereikt. In de begroting 2003 stijgen de werkingsmiddelen wel, maar daalt de investeringsdotatie, ondanks de hoge nood aan nieuwe en bijkomende bussen en trams. Van de Vlaamse regering mag De Lijn meer lenen, maar dat verhoogt enkel de schuld van de vervoermaatschappij.Ook inzake fietspaden en zwarte punten ziet Decaluwé een groot verschil tussen wat Stevaert aankondigt en de realisaties. Het geld dat jaarlijks gereserveerd wordt voor infrastructuurwerken raakt niet op, omdat de diensten onderbemand zijn om alle plannen uit te voeren.