CDA wil 16.000 rijksambtenaren minder

DEN HAAG (fda) - De Nederlandse regeringspartij CDA wil dat het aantal rijksambtenaren vermindert van 147.000 nu tot 131.000 in 1998. Dat is een veel grotere daling dan het kabinet voor ogen heeft. Volgens de kabinetsvoornemens zijn er in 1998 nog 142.000 rijksambtenaren. CDA-kamerlid Paulis zei voor de NOS-televisie dat de kabinetsplannen geïntensiveerd kunnen worden. Er zal meer gekeken moeten worden naar interdepartementale overlappingen en het rijk zal meer taken moeten afstoten. Paulis verweet minister Dales van binnenlandse zaken "stroperigheid' bij haar beleid om het overheidsapparaat te verkleinen. De PvdA is het niet eens met deze opvatting. Volgens PvdA-kamerlid Zijlstra moet eerst worden vastgesteld welke taken het rijk moet behouden voor er gesproken kan worden over het verkleinen van het ambtenarenapparaat.