CDU beschouwt Europese integratie allereerst als een Duits belang

BRUSSEL (tijd) - De Europese Unie moet uitgebreid én versterkt worden, omdat beide doelstellingen de belangen van Duitsland dienen. Die stelling is de basis van de Europese visie van de Duitse kristen-demokraten, die nog eens vier jaar in Duitsland en naar zij hopen ook in Europa de lakens zullen uitdelen.Voor de Duitse kristen-demokraten zijn de verdere uitbreiding van de Europese Unie in oostwaartse richting en de hiermee gepaard gaande versterking van die Unie behartenswaardige doelstellingen, omdat ze het Duits belang dienen. Dat staat met zoveel woorden in het geruchtmakende dokument dat de Duitse kristen-demokratische parlementsfraktie (CDU-CSU) op 1 september de wereld in stuurde.