Advertentie
Advertentie

CDV verhoogt rente verzekeringsbon

(tijd) - De Kontroledienst voor de verzekeringen (CDV) heeft de nieuwe maximumrente voor verzekeringsbons bekendgemaakt die geldt sinds 14 oktober. Voor een verzekeringsbon met een looptijd van één jaar is dat nu 8,35% tegen 7,55% voor een bon van acht jaar. Een aantal maatschappijen die verzekeringsbons verkopen heeft zijn tarieven inmiddels reeds aangepast.Volgens de nieuwe wetgeving op de levensverzekering die van kracht is sinds 1 januari 1993 kunnen Belgische levensverzekeraars levensverzekeringen met een maximale looptijd van acht jaar aanbieden tegen een hogere gewaarborgde rente. Voor gewone levensverzekeringen mag ten hoogste 4,75% gewaarborgd worden. Daarbovenop kan wel een winstdeelneming worden toegekend maar die is steeds fakultatief.