CECHINNI - INTERVIEUW

Aan het woord is Paolo Cecchini, voorzitter van de stuurgroep die eerder dit jaar het opvallende rapport afleverde over de voordelen die het realizeren van een echte eenheidsmarkt in de EG zou opleveren. De resultaten van dat onderzoek waren op zijn minst spectaculair te noemen. Een vrij eenvoudige maatregel zoals het opheffen van de grensformaliteiten levert een besparing op van 1,8 procent, of 9 miljard ECU voor de kostprijs van de goederen verhandeld binnen de EG. De totale kost van identificeerbare barrières binnen de Gemeenschap, komt voor de Europese industrie neer op ongeveer 2 procent van de totale kosten, wat kan becijferd worden op 40 miljard ECU of 3,5 procent van de totale toegevoegde waarde. Op tal van andere gebieden, zoals overheidsbestellingen, liggen de procentuele voordelen van een volledige marktintegratie nog hoger. "In een nauwe definitie van de voordelen die het opheffen van de nog bestaande interne barrières oplevert komt men aan een bedrag in de omgeving van 70 miljard ECU (2,5 procent van het BNP) tot zelfs 190 miljard ECU (6,5 procent van het BNP) als men rekening houdt met de hypotese van een meer konkurrentiële, geïntegreerde markt', aldus het rapport.