CEGREPO pleit voor normenhiërarchie

(tijd) Tussen de centrale overheid en de gewesten en gemeenschappen moet dringend een hiërarchie van normen worden ingevoerd. Anders wordt België geen federale staat maar een konfederatie. Zonder deze hiërarchie kunnen de grondrechten immers niet voor alle burgers verzekerd worden en kunnen de internationale verplichtingen van de nationale overheid niet worden uitgevoerd. Dit is het standpunt van het Centrum voor Gemeenten en Provincies (CEGREPO). De vereniging pleit ook voor de oprichting van nationale partijen.