Celexa-fonds mikt op nieuwe economie

Het Zweedse beleggingsfonds Celexa speelt volop in op de opkomst van de e-commerce. Het fonds stelde op het jacht van ABN AMRO in de haven van Cannes het Celogix Property Fund voor, een fonds dat een gediversifieerde portefeuille logistieke en distributiemagazijnen wil verwerven. Enkel institutionele beleggers kunnen op het fonds intekenen. In een eerste stadium wordt 250 miljoen euro opgehaald in Europa, het Midden-Oosten en mogelijk in de VS. Dat bedrag moet tegen begin 2003 geïnvesteerd zijn. Nadien kan het fonds doorgroeien naar 500 miljoen euro of meer. Het beleggingsfonds krijgt een duur van zeven jaar. Daarna kan worden beslist het fonds voort te zetten, naar de beurs te brengen of op te doeken. Gedurende de eerste zeven jaar zal het fonds zeker niet naar de beurs komen.Celogix Property Fund zal investeren in logistieke en distributiecentra in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. In België komen locaties rond Antwerpen en Brussel en langs de E313 in aanmerking. Zij behoren tot de 24 kernlocaties die Celexa in euroland heeft uitgekozen. Daarbij wordt uitgekeken naar investeringsobjecten tussen 7,5 miljoen en 45 miljoen euro. Zowel nieuwe ontwikkelingen als bestaande gebouwen komen in aanmerking. De Celexa Group is een spin-off van SPP, het grootste Scandinavische pensioenfonds. De marktwaarde van de investeringen van het fonds komt op 45 miljard euro. Celexa heeft vestigingen in Londen, Amsterdam en Stockholm. De groep is eveneens in Duitsland actief en sinds kort ook in Frankrijk en Spanje. Dat Celexa zich op logistieke en distributiecentra richt, heeft alles te maken met de strategie van het bedrijf. Cruciaal is dat investeringen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen op economisch vlak en op evoluties in het vastgoed in het bijzonder. Volgens Celexa zal e-commerce de nood aan logistieke centra in een stroomversnelling brengen. Dat lijkt ook logisch, want de goederen die via internet worden besteld, worden best zo dicht mogelijk bij de consument opgeslagen Alleen dan is een snelle en rendabele levering mogelijk. Celexa gaat ervan uit dat internet de aanbodketen zal wijzigen in een vraagketen. Het fonds is er bovendien van overtuigd dat de omvang van de transacties die in de toekomst via internet zullen verlopen, nog door velen wordt onderschat.De logistieke markt vertegenwoordigt wereldwijd 72 tot 80 miljard euro, aldus Celexa. Voor de Europese Unie gaat het om 30 miljard euro. De jaarlijkse groei zou naar schatting zon 8 procent bedragen. Van investeerders in Celogix Property Fund wordt een belegging van minimaal 5 miljoen euro verwacht. Celexa wijst erop dat een pan-Europese investering voor de belegger meerdere voordelen heeft. Door de oprichting van euroland is immers een grote binnenlandse markt ontstaan die de vruchten van schaalvergroting kan plukken. Er is een meer transparante markt tot stand gekomen die bovendien nog een sterk economisch groeipotentieel heeft. Onder invloed van nieuwe technologie ontstaat een nieuw spectrum aan beleggingsopportuniteiten in vastgoed. Celexa stelt voorts dat nu het goede ogenblik is aangebroken om dergelijke initiatieven te nemen. De hoge koers van het Britse pond is vooral voor Britse investeerders een interessant gegeven, terwijl men kan rekenen op de nakende groei van de Duitse economie. Toch waarschuwt Celexa ervoor dat de vruchten hiervan nog enkele jaren op zich zullen laten wachten.Celexa stelt nog dat beleggers uit euroland geen wisselkoersrisico lopen. Voor hen heeft indirect investeren tal van voordelen in vergelijking met direct investeren, waarbij het belangrijkste voordeel uiteraard de risicospreiding is. Dat men gebruik kan maken van de knowhow van een grote groep is ook niet onbelangrijk. En omdat de vraag naar logistieke en distributiecentra in de toekomst enkel kan toenemen, meent Celexa dat de residuwaarde van dergelijke opslagplaatsen hoger en hoger gaat klimmen. WB