Advertentie
Advertentie

Cementproducent Holderbank verhoogt kapitaal

ZÜRICH (dj) - Het Zwitserse Holderbank Financière Glarus, de grootste cementproducent ter wereld en moeder van Ciments d'Obourg, vraagt zijn aandeelhouders op een kapitaalverhoging in te gaan, om een agressieve expansie op de groeimarkten te kunnen realiseren. De nettowinst van de groep steeg het afgelopen jaar met 10 procent. Toch blijft het dividend ongewijzigd.De kapitaalverhoging vindt naar planning in twee fasen plaats en gehoopt wordt op 800 miljoen Zwitserse frank (505 miljoen euro). De opbrengst wordt aangewend om recente overnames te financieren en de expansie voort te zetten. In een eerste fase wordt het kapitaal verhoogd met 4 procent, waarbij de huidige aandeelhouders een voorkeurrecht kunnen uitoefenen. Een tweede fase voorziet in een verhoging van het kapitaal met 2 à 3 procent, die plaats zal vinden onder de vorm van een uitgifte van converteerbare effecten.