Cementproducenten Obourg en Haccourt richten samen Obourg Mouture op

(tijd) - De Belgische cementfabrikant Ciments d'Obourg en dochter Ciments de Haccourt hebben samen een nieuwe vennootschap opgericht : Obourg Mouture. Zij krijgt een kapitaal van 500 miljoen B.fr. mee. Voorlopig wil men bij Obourg slechts kwijt dat de nieuwe maatschappij past in de diversifikatiepolitiek van de Obourg-groep en dat er heel wat investeringen op til zijn. Binnen de groep is verder ook Cobex opgeslorpt door Ciments de Haccourt, naar verluidt om Haccourt een steviger financiële basis te geven. Ciments d'Obourg heeft tegelijk zijn groepsstruktuur vereenvoudigd en er een nieuwe maatschappij aan toegevoegd. Enerzijds wordt Ciments d'Obourg Expansion (Cobex) volledig opgeslorpt door Ciments de Haccourt. Beide zijn 100 procent dochters van moedermaatschappij Ciments d'Obourg, via Finacim. Anderzijds hebben Ciments d'Obourg en Ciments de Haccourt samen een nieuwe vennootschap opgericht, Obourg Mouture.