Centra voor Kinderzorg willen verkeerd imago kwijt

(tijd) - De 22 Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKGs) willen komaf maken met de verkeerde beeldvorming die over hen de ronde doet. Gisteren stelden ze in Mechelen hun nieuwe logo, folders en affiches voor. Wij zijn geen crèches, maar bieden preventieve eerstelijnszorg voor ouders die het tijdelijk moeilijk hebben met de opvoeding van hun kinderen, zei Johan Feskens, directeur van het CGK-Betlehem in Mechelen.