Centraal-Azië: islamitische landen maken ekonomische vuist

WASHINGTON (ips) - De konferentie van de Ekonomische Samenwerkingsorganizatie ECO in Teheran, waar een aantal islamitische landen in februari besloot tot nauwere ekonomische samenwerking, had twee belangrijke resultaten. De vijf islamitische republieken van de ex-Sovjetunie sloten zich aan bij de 27 jaar oude organizatie, waarmee de basis is gelegd voor een nieuw ekonomisch blok. Dit werd mogelijk door het uiteenvallen van de Sovjetunie, een sterke religieuze band in de vorm van de islam, en een gemeenschappelijke geo-strategische positie.