Centraal bankieren als computerspelletje

(bloomberg/tijd) - Matti Vanhala, de Finse bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB), creeerde onlangs hyperinflatie toen hij de kans kreeg zelf het rentebeleid te bepalen. Gelukkig was het niet meer dan een computerspel. Ook enkele andere centrale banken, waaronder de Bundesbank, gebruiken computerspellen om de bevolking in contact te brengen met het monetair beleid. 'Het is plezant', zei Vanhala toen hij verwees naar het computerspel op de website van de Finse centrale bank. Spelers kunnen het rentebeleid bepalen voor een fictieve economie. Als virtuele centrale bankier beschikt de speler alleen over het rentewapen om economische schokken te bestrijden en vaak vijandige media te overtuigen. Een slecht monetair beleid leidt tot fors stijgende prijzen, sociale onrust en uiteindelijk ontslag. Aarzelen wordt snel afgestraft. Thorsten Polleit, een econoom van Barclays Capital, dacht bij zijn eerste poging te lang na en werd daardoor geconfronteerd met een beurscrash. Dat leidde tot een deflatoire spiraal en nieuwsberichten die zijn ontslag aankondigden. Bij zijn derde poging slaagde Polleit erin de inflatie dicht bij 2 procent te stabiliseren. Daarom werd hij gepromoveerd tot directeur van de Europese Centrale Bank (ECB). De Duitse centrale bank lanceerde vorige maand 'Mission Bundesbank'. Dat is een meer traditioneel computerspel. Spelers moeten een labyrint verkennen onder de hoofdzetel van de Bundesbank. Vooruitgang is afhankelijk van de antwoorden op verscheidene vragen. Ook de Zweedse Riksbank en de afdeling Boston van de Amerikaanse Federal Reserve hebben een computerspel op hun website. De Nationale Bank van Belgie niet. Maar in haar museum biedt zij wel een interactief spel aan. Het museum stelt via een fictieve nieuwsuitzending twee scenario's voor en vraagt de bezoekers wat zij zouden doen als ze centrale bankier waren. Daarna wordt uitgelegd waarom de antwoorden goed of fout waren.