Advertentie
Advertentie

Centraal loonoverleg ambtenaren is begraven

(tijd) - De vakbonden moeten niet meer rekenen op een centraal akkoord dat alle ambtenaren een forse loonsverhoging bezorgt. Federaal minister van Ambtenarenzaken Luc van den Bossche boorde gisteren de syndicale hoop op zon stevige gemeenschappelijke sokkel de grond in. Hij is wel bereid voor zijn federale ambtenaren een akkoord af te sluiten dat hun verloning marktconformer maakt. Voor de meesten onder hen betekent dat een aanzienlijke, maar geen lineaire, opslag.