Centrale banken: inflatie onder kontrole

LONDEN (reuter) - De voorzitters van de vijf belangrijkste centrale banken hebben gisteren gezegd dat de inflatoire spanningen beperkt blijven. Maar de bewindslieden, die de jaarlijkse Internationale Monetaire Konferentie bijwoonden, waarschuwden dat de monetaire autoriteiten waakzaam moeten blijven omdat de inflatieverwachtingen stijgen. Zij pleitten ook voor een voorzichtig gebruik van 'afgeleide instrumenten' zoals swaps en futures.De voorzitters van de Amerikaanse, Japanse, Duitse, Franse en Britse centrale banken zijn er van overtuigd dat de inflatie onder kontrole is en ze menen dat dit zo zal blijven. Hans Tietmeyer, voorzitter van de Duitse Bundesbank, zei dat de Duitse inflatie in de komende maandan waarschijnlijk verder zal dalen. Waarnemers menen dat de deelnemers aan de konferentie met hun geruststellende verklaringen probeerden om de financiële markten te kalmeren.