Centrum-rechts niet tevreden met minderheidsregering Rocard

De Franse president Fran¸ois Mitterrand heeft gekozen voor een socialistische minderheidsregering onder de leiding van de huidige premier Michel Rocard, maar blijft een "ouverture' naar het centrum nastreven. De kommunisten hebben al duidelijk laten weten dat ze niet samen met rechts een motie van wantrouwen tegen de regering willen stemmen. Noch centrum-rechts noch de kommunisten willen het beleid van Rocard echter ondersteunen. Mitterrand hoopt centrum- rechts geleidelijk aan tot een deelname aan de beleidsvorming en in de regering te kunnen verleiden, wat ze volgens hem tot nu toe weigeren.