Centrum Roeselare combineert wonen met werken

Roeselare schat zijn nood aan nieuwe woningen voor de periode 1995-2000 op 510 eenheden. Dit cijfer is gebaseerd op de totale demografische evolutie en de vervangings- en verbeteringsbehoefte van bestaande woningen. Om tegemoet te komen aan deze bijkomende nood aan hoofdzakelijk een- en tweepersoonswoningen maakt het stadsbestuur werk van een zestal wooninbreidingsprojecten tussen het stadscentrum en de kleine ring. Via zijn Algemeen Plan van Aanleg (APA) heeft Roeselare een stapje voor op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Door het centrum opnieuw bewoonbaar te maken, bestaat er ook interesse van kleine ondernemers om te investeren in de stadskern.