Centrumsteden vinden stijging Gemeentefonds onvoldoende

(tijd) - De elf Vlaamse centrumsteden (Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout) vinden de aangekondigde verhoging van de dotatie aan het Gemeentefonds onvoldoende.De Vlaamse regering trekt de dotatie volgend jaar op met 84,5 miljoen euro (3,4 miljard frank). De schepenen van Financiën van de elf centrumsteden geven toe tot het om een belangrijke budgettaire inspanning gaat, maar zeggen dat het minder is dan wat de gemeenten hadden gevraagd en dat zij, gezien de financiële uitdagingen, niet kunnen garanderen dat de gemeentebelastingen niet verhoogd worden.Als uitdaging voor de steden noemen de schepenen van Financiën onder meer de politiehervorming, looneisen van het andere gemeentepersoneel, de gevolgen van de liberalisering van de energiesector en de dreigende tekorten van de openbare ziekenhuizen. Zij zijn er bovendien niet over te spreken dat de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Paul van Grembergen (VU&ID), in zijn begrotingsrichtlijnen de gemeenten verplicht de opbrengst van de verkoop van hun Telenet-aandelen te gebruiken om hun schuld af te bouwen of pensioenreserves aan te leggen. De gemeenten zouden vrij moeten zijn dat geld te gebruiken zoals ze willen, zeggen zij.De Vlaamse regering had bij de aankondiging van de verhoging van het Gemeentefonds de verwachting uitgesproken dat de gemeenten hun belastingen niet meer zouden verhogen.