Cepess: VLD is de partij van "eigen ik eerst'

BRUSSEL (tijd) - Het programma van de "Vlaamse Liberalen en Demokraten' (VLD) stelt het eigen ik eerst. Tot deze konklusie komt direkteur Paul Maertens van het CVP-studiecentrum Cepess. Het Cepess heeft een ideologische analyse gemaakt van de liberale beginselverklaring. Daarbij worden een aantal "misvattingen' over de burger blootgelegd.