Advertentie
Advertentie

Cepess: Wallonië moet begrotingsroer omgooien

(tijd) - Uit een vergelijkende studie over de begrotingsuitgaven in Wallonië en Vlaanderen besluit het Cepess, de studiedienst van CVP en PSC, dat Wallonië minder dan Vlaanderen de begroting inzet als een instrument om de economische groei en werkgelegenheid te verhogen. Volgens het Cepess is een ander begrotingsbeleid niettemin mogelijk in Wallonië. 'Het gaat om een politieke keuze.'De Waalse overheid gaf vorig jaar 108.094 frank per inwoner uit, terwijl de Vlaamse overheid 97.650 frank per inwoner uitgaf. Het verschil bedroeg 10.444 frank, of 10,7 procent. Wallonië ontving in 1997 per inwoner wel 4.280 frank meer van de federale overheid dan Vlaanderen, maar de hogere (federale) ontvangsten nemen niet weg dat in het zuiden van het land volgens het Cepess 'een sterkere neiging om overheidsgeld uit te geven' bestaat.