Cepina introduceert snelle geschillenregeling

(tijd) - Het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie Cepina keurde een nieuwe geschillenregeling goed die op 1 januari 1998 van kracht wordt en een alternatief vormt voor de gewone arbitrageregeling. De nieuwe regeling die steunt op het principe van de zogenoemde 'mini trial' dat erg populair is in de Angelsaksische landen. Het project komt tegemoet aan de toenemende vraag van de financiële en economische wereld naar een snelle en verzoenende rechtsbedeling naast arbitrage. Het centrum voor nationale en internationale arbitrage Cepina werd in 1969 opgericht door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Belgische organisatie voor de Internationale Kamer van Koophandel. Cepina is een onafhankelijke instelling zonder winstgevend doel die zeer nuttige diensten verstrekt aan het bedrijfsleven. Guy Keutgen, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO is ook secretaris-generaal van Cepina. Op 1 januari 1997 introduceerde Cepina reeds zijn nieuw reglement dat voor het eerst ook een regeling voor kleine geschillen van maximum 500.000 frank bevatte die een snelle afhandeling tegen een beperkte en vooraf bekende kostprijs waarborgt. Arbitrage kan door contracterende partijen vrij worden bedongen en bespaart twistende partijen - zowel bedrijven als particulieren - een lange lijdensweg langs de Belgische rechtbanken.