Advertentie
Advertentie

CERA Bank op belangrijk kruispunt na miljardeninvesteringen

LEUVEN (tijd) - 'De meeste van onze kantoren zullen in 1996 aangesloten worden op een nieuw informatikanetwerk. Dat zal in dat jaar een paar honderd miljoen fr. extra kosten met zich meebrengen, wat eigenlijk indruist tegen onze doelstelling om het rendement op eigen vermogen te verhogen. 1996 wordt een zwaar jaar', voorspelt Willy Breesch, direktievoorzitter van de CERA Bank in een gesprek met de redaktie. De privatizeringen in de sektor maken de uitdaging er alleen maar groter op. CERA staat voor een interessant kruispunt. CERA Bank voert een investeringsprogramma uit dat overeenstemt met de kostprijs van het nieuwe hoofdkantoor aan de rand van Leuven. De tweede investering van 5 miljard fr. gaat naar een nieuwe informatika-infrastruktuur die de commerciële slagkracht en de winstgevendheid moet verhogen. Alle geledingen van de organizatie zijn in dit proces betrokken en precies op dat moment komt er schot in de privatizering van enkele kredietinstellingen waar CERA interesse voor heeft.