Advertentie
Advertentie

Cera-coöperanten krijgen aantrekkelijke bonus bij uittreding

(tijd) - De 500.000 Cera-vennoten krijgen hun deel van de koek van de KBC-fusie. Cera-Holding werkte versneld een riante bonusregeling uit. De coöperatieve bonus wordt gelinkt aan de koersstijging van het Almanij-aandeel. Voor 1998 klikte de holding reeds een meerwaarde van 750 frank per coöperatief aandeel van 1.000 frank vast. De coöperanten hebben voorts recht op de helft van de nettowinsten van Cera-Holding en op economische voordelen. Déminor, de vereniging die een hogere opbrengst voor de coöperanten eiste, stelt 'heel tevreden' te zijn.De bestuurders van de Cera-Holding winden er geen doekjes om dat de bonusregeling onder externe druk versneld werd ingevuld. Het compromis werd samen met Déminor, de vereniging die 2.000 misnoegde coöperanten vertegenwoordigt, uitgetekend. Beide partijen bestempelen het voorstel als 'de beste belegging in België.' Financiële analisten berekenden dat Cera-vennoten die hun coöperatieve aandelen nog twintig jaar bijhouden een actuele meerwaarde van 2.700 à 3.700 frank per nominatief aandeel van 1.000 frank opstrijken. Cera zal uiteindelijk 51 à 72 miljard moeten ophoesten. Belangrijk is dat de Cera-aandelen erfbaar worden met behoud van alle rechten.