Cera-coöperanten weer in aanval

(tijd) - De eis van misnoegde Cera-coöperanten om de holding Almancora te ontbinden, is niet hun eerste wapenfeit rond de KBC-groep. Enkele jaren geleden vochten beide partijen al een juridische oorlog uit rond de fusie Kredietbank-Cera-ABB. Uiteindelijk bereikten ze een schikking, maar een aantal clausules uit dat akkoord zijn nu de aanzet om de ontbinding van Almancora te eisen. Zo komt de Vlaamse verankering van de KBC-Almanij-groep nog maar eens in het gedrang.