Advertentie
Advertentie

Cera Holding wil uitzondering oproerende voorheffing liquidatieboni

(tijd) - De Cera Holding wil van de regering een uitzondering bekomen op de invoering van een roerende voorheffing van 10 procent op luiquidatieboni, want deze maatregel dreigt het rendement voor uittredende vennoten flink te temperen. De uittreding kan immers gezien worden als een gedeeltelijke liquidatie van Cera Holding.Naar aanleiding van het wetsontwerp over de hervorming van de vennootschapsbelasting, heeft de ministerraad op 19 april de invoering van een roerende voorheffing van 10 procent op liquidatiemeerwaarden goedgekeurd. Deze maatregel zou met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2002.De honderdduizenden Cera-vennoten die niet vóór die datum met hun D-aandelen zijn uitgetreden, dreigen door deze maatregel te worden getroffen. Omdat dit de aantrekkelijkheid van een uitstap vermindert, probeert Cera Holding een uitzondering te bekomen. De holding voerde daarover al gesprekken met een aantal kabinetten.Cera Holding is ervan overtuigd dat het niet de bedoeling van de regering kan zijn de verlaging van de vennootschapsbelasting gedeeltelijk te verhalen op de rug van de coöperatieve spaarders. Daarom hebben we verschillende initiatieven genomen met de bedoeling een uitzondering te bekomen voor erkende coöperaties, zegt Rik Donckels, lid van het directiecomité van Cera Holding.Cera Holding realiseerde in 2001 een winst van 67,1 miljoen euro. Aan de vennoten zal vandaag zaterdag op de algemene vergadering worden voorgesteld ongeveer 22,1 miljoen euro hiervan uit te keren als dividend. Voor de ongeveer 450.000 vennoten van Cera Holding wil dit zeggen dat ze een nettorendement van 5 procent ontvangen op hun aandelen. NT