Advertentie
Advertentie

CERA neemt 45 procent in ABB

LEUVEN (tijd) - Een grootscheepse herschikking in wat gemeenzaam "de zuil van de Boerenbond' heet, maakt dat CERA Bank een grotere kontrole krijgt over ABB (de verzekeringsmaatschappij). Direkt en indirekt verwerft CERA Bank 45 procent van ABB en wil meteen het koncept verzekeringsbankieren uitwerken. Tot voor 23 december 1993 kontroleerde CERA Bank 40 procent van MRBB (Maatschappij voor roerend bezit van de Boerenbond). MRBB (toen een NV) was de industriële spilholding van de "Boerenbond'. Gelet op de nieuwe regels inzake het vennootschappelijk, boekhoudkundig, fiskaal en financieel recht was die situatie niet langer houdbaar. Daarom werd een grootscheepse herschikking doorgevoerd, waardoor de CERA Bank vooral uitzicht en kontrole heeft op de financiële poot van de Boerenbond en MRBB (inmiddels een CV) de industriële tak vertegenwoordigt.