Cera trekt dividend fors op tot 6 procent

(tijd) - Cera wijzigt grondig zijn dividendbeleid. De coöperatieve vennootschap gaat haar vennoten in normale beursjaren een dividend uitbetalen van 6 procent. Dat is een derde meer dan in het vorige boekjaar. Het verhoogde dividend valt uiteen in een basisdividend van 4 procent en een bonus van maximaal 2 procent. De belangrijkste aanleiding is de aangekondigde fusie tussen KBC en Almanij tot KBC Groep. In de nieuwe structuur is er een grotere doorstroming van de winst en Cera wil dat de vennoten daarvan meegenieten.