CFE behoudt dividend

De aannemingsmaatschappij CFE sloot het boekjaar 1987 af met een winst van 170,4 miljoen frank tegenover 145,8 miljoen in 1986. De gekonsolideerde resultaten van 1987 tonen een omzet van 12.994 miljoen frank en een winst van 176,6 miljoen frank tegenover respektievelijk 14.075 miljoen en een verlies van 90,8 miljoen frank. Aan de algemene vergadering van 5 mei zal voorgesteld worden een nettodividend toe te kennen van 80 frank, een gelijkaardig bedrag als in 1986. Na toekenning beloopt de overgedragen winst 304 miljoen frank.