Advertentie
Advertentie

Chabert blijft bevoegd voor begroting

(tijd) - De 62-jarige Jos Chabert (CVP) heeft reeds heel wat politieke watertjes doorzwommen. Deze doctor in de rechten begon zijn politieke loopbaan als gemeentelijk mandataris in Meise, een groene randgemeente van Brussel. Daar was hij van 1965 tot 1967 schepen voor financiën. Van 1968 tot 1974 maakte hij deel uit van de Kamer om dan naar de Senaat te verhuizen. Daar bleef hij zetelen tot in 1991. In 1989 was Chabert verkozen tot lid van de Brusselse hoofdstedelijke raad. Hiervoor moest hij zijn domicilie overbrengen naar Brussel. De ministeriële loopbaan van Chabert startte in 1973 toen hij minister van cultuur werd. Hij bleef lid van de federale regering tot in '81. Achtereenvolgens was hij bevoegd voor cultuur, Vlaamse aangelegenheden, verkeerswezen, openbare werken en hervorming van de instellingen. In 1989 werd Chabert lid van de eerste Brusselse regering waar hij bevoegd werd voor financiën, begroting, openbaar ambt en externe betrekkingen. Chabert houdt zijn bevoegdheden inzake financiën, begroting en externe betrekkingen. Openbaar ambt verliest hij. In ruil krijgt hij wel de portefeuille van ekonomie er bij. Daarnaast is Chabert ook lid van de Vlaamse raad.