Chabert : 'Vlaanderen moet verantwoordelijkheid blijven opnemen'

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse Gemeenschapskommissie (VGK) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trekt 100 miljoen uit voor de Nederlandstalige welzijnssektor in Brussel. De VGK wil daarmee in geen geval de rol van de Vlaamse gemeenschap overnemen, zegt Brussels minister Chabert. De gelden zijn enkel bedoeld als hulp bij het opstarten van welzijnsprojekten, in afwachting van erkenning en subsidiëring door de Vlaamse gemeenschap.Volgens Chabert geraakte de welzijnssektor gedurende de voorbije twintig jaar in Brussel sterk achterop. Om de opgelopen achterstand in te halen, stelt de VGK 100 miljoen ter beschikking. Voor de toewijzing van die middelen geeft de kommissie de voorkeur aan nog ontbrekende voorzieningen. Daarbij kiest ze voor kleinschalige maar kwalitatieve projekten, met een 'lage drempel' en een makkelijk te overbruggen afstand tussen hulpverlener en welzijnszoeker. Voorts ligt de voorkeur bij initiatieven waar de hulpverlening in de eigen taal belangrijk is. De deur van de Nederlandstalige instellingen blijft echter niet gesloten voor anderstalige behoevenden, beklemtoonde Chabert.