Champ dAction zoekt de ruimte op

In Eeklo wordt een nieuw ambulant therapeutisch centrum voor kinderen, Klim Op, geopend. Het werd gebouwd naar een ontwerp van architect Stefaan Beel. Om dit te vieren nodigde Klim Op het Antwerpse ensemble Champ dAction uit. Serge Verstockt, Petra Vermote en Hans Roels schreven voor deze gelegenheid nieuw werk. Om akoestische en technische redenen vindt het concert evenwel niet plaats in het centrum zelf, maar in de Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn-kapel. Centraal staat het verband tussen muziek en architectuur, uiteraard geen nieuw thema. Spatialisering, een specifieke plaatsing van de uitvoerders of het gebruik van luidsprekers en elektro-akoestisch materiaal vormt een belangrijk element bij vele toondichters, en is ook een van de kernpunten van de programmatie bij Champ dAction. De oprichter van dit gezelschap, componist Serge Verstockt, zoekt al jaren naar een evenwichtig samengaan van beïnvloeding van de ruimtes door o.a. videoprojecties, architecturale elementen en klankbeleving.Het merendeel van de composities van Hans Roels is geschreven voor akoestische bezetting, hoewel het gebruik van tape en live electronics, en daarmee het aspect ruimtelijkheid, zeker de jongste jaren een groter belang krijgt. Toch blijft Roels maatschappelijk engagement, de milieubeweging, zeker even belangrijk als een auditieve zoektocht. Ook het oeuvre van Petra Vermote is bijna uitsluitend voor akoestische bezetting, waarbij zang een prominente plaats krijgt. Haar engagement blijkt dan voornamelijk uit de tekstkeuze. Voor het werk dat hier wordt gecreëerd, en dat opgedragen wordt aan Lucien Goethals, koos ze zeven gedichten van Federico Garcia Lorca die gezongen worden door Rolande vander Paal. Het ruimtelijke aspect komt in haar recente werken wel meer op de voorgrond, onder andere door het toenemende belang van percussiegroepen.Op dit concert brengt Champ dAction ook werk van de Duitse toondichter Michael Maierhof, die in het komende muziekseizoen een prominente rol bij het ensemble krijgt. Maierhof houdt zich in vele werken specifiek met de relatie ruimte en muziek bezig. Het architecturale aspect van het hier gebrachte Bagatellen für Brahms ligt enerzijds in de muzikale textuur, met een scherp contrast tussen hoge en lage frequenties, anderzijds is de plaatsing van de muzikanten significant. Van de Franse componiste Suzanne Giraud brengt Champ dAction het eerste deel, uit 1996, van haar compositiereeks Envoûtements. Het is geschreven voor en opgedragen aan de violist Irvine Arditti. Het basisidee is de betovering zoals we die bij de rattenvanger van Hammeln kennen. Het werk van Iannis Xenakis vormt de jongste tijd bij Champ dAction een muzikaal ankerpunt, en dat is ook hier zo. Van hem brengen ze Plekto.Champ dAction concerteert op 24/10 om 20 uur in de kapel Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn, Zuidmoerstraat 127 te Eeklo. Kaarten en inlichtingen: 09/377.51.35 of 09/376.46.53Het Spectra Ensemble in IPEMIn de concertreeks van het Gentse IPEM is ditmaal het eveneens Gentse Spectra Ensemble te gast. Zoals altijd bestaat het programma uit elektro-akoestische muziek. De Cubaans-Amerikaanse componist Aurelio de la Vega staat centraal met twee werken. Hoewel hij als een sleutelfiguur van de naoorlogse Latijns-Amerikaanse muziek geldt, wordt zijn muziek bij ons zelden gespeeld. Het hier gebrachte Para Tangentes (1973) voor trompet en tape staat evenwel al enkele jaren op het repertoire van het Spectra Ensemble. Het vormt een diptiek met Tangentes voor viool en tape uit hetzelfde jaar. Beide composities maken gebruik van dezelfde geluidsband maar hebben een verscheiden instrumentaal materiaal. De virtuoze benadering van de solo-instrumenten domineert in deze werken, die, zoals meestal in het overigens erg verscheiden oeuvre van de componist, zeer expressief zijn. De diptiek wordt voor het eerst door het Spectra Ensemble in één programma gebracht. Het is tevens uitkijken naar de creatie van The weasel is living on the lofts now voor fluit, live electronics en geluidsband dat Dirk Veulemans in opdracht van het ensemble schreef. Zijn werken, die vertrekken van een fascinatie voor de fysische eigenschappen van geluid en het controleren van geluidsparameters, zijn over het algemeen thematisch en contextgebonden. Aanvankelijk waren zijn werkmethodes louter conceptueel, maar kregen gaandeweg een pendant in een meer intuïtieve en gevoelsmatige aanpak. Hoewel zijn werken zeker cerebraal zijn, hebben ze de jongste jaren ook een onderliggende maatschappijkritische dimensie, waarbij de relatie tussen menszijn en technologie een belangrijke plaats krijgt. Voor bovengenoemd werk vond Veulemans inspiratie in onze kosmopolitische leefwereld, waar informatie en communicatie centraal staan.De komende jaren spitst het Spectra Ensemble zijn internationale muzikale perspectieven wat meer toe op Duitsland. Naast Nicolaus A. Huber zal de klemtoon vooral liggen op de werken van Jörg Birkenkötter en Isabel Mundry. Van deze laatste brengen ze op dit concert al een voorsmaakje, met Spiegel Bilder (1996) voor klarinet en accordeon, waarin zij rigoureus de contrasten tussen beide instrumenten exploreert.Het Spectra Ensemble concerteert op 24/10 om 20 uur in het Aulacomplex van de Universiteit van Gent, Volderstraat 9. Kaarten en inlichtingen: 09/264.41.26.Samenstelling: Peter-Paul DE TEMMERMAN