Chanel en Galeries Lafayette landen op D-day in Groot-Brittannië

(tijd) - De 50-jarige herdenking van de landing van de geallieerden in Normandië is met een grote media-aandacht gevierd. Zowel TV, radio als de schrijvende pers in de betrokken landen pakten uit met uitzendingen of artikels die aan het tema waren gewijd. Vijftig jaar na het begin van de bevrijding van West-Europa pakken het Franse modehuis Chanel en de Franse distributeur Galeries Lafayette uit met een speciale eye-catcher in enkele Britse kranten. Twee paginagroot afgedrukte foto's uit de periode van de bevrijding van Frankrijk moeten niet alleen de dankbaarheid van de twee bedrijven jegens hun bevrijders in de verf zetten, maar vooral de bekendheid van beide bedrijven beklemtonen. In België is er voor zover we konden nagaan slechts één bedrijf dat in een reklame-aktie verwijst naar de landing in Normandië, namelijk Kodak. De Amerikaanse fotoreus heeft het in een brochure over digitale beeldverwerking over Di-day. Maar buiten de Belgische media kon de landing de reklamebureaus niet begeesteren. Uit een korte rondvraag blijkt dat Belgische reklamebureaus en hun klanten nauwelijks geïnteresseerd zijn in dergelijke eendagsvliegen, in het jargon top-topicals genoemd.