Advertentie
Advertentie

Chanic lijdt verlies

Chanic sloot het afgelopen boekjaar met verlies af. De bedrijfswinst bedroeg nochtans 13,7 miljoen. Het financiële resultaat vertoont een winst van 1,5 miljoen, maar het uitzonderlijk resultaat geeft een tekort van 28,3 miljoen fr. te zien. Dat werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een waardevermindering van 0,6 miljoen fr. Aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden het verlies van 12,6 miljoen fr. over te dragen.