Chanic-resultaat valt tot 0,3 miljoen

(tijd) - Portefeuillemaatchappij Chanic publiceert over '90 een nettoresultaat van 0,3 miljoen frank, tegen 31 miljoen het jaar voordien. De omzet van 1,365 miljard frank stemt overeen met de verwachtingen, zo zegt de maatschappij in een mededeling. Het courante resultaat steeg met 12,9 procent tot 46,2 miljoen. Maar de moeilijkheden van de dochtervennootschappen in Afrika leverden waardeverminderingen op, die het resultaat van het boekjaar deden teruglopen tot 0,3 miljoen frank. Met de overgeboekte winst van 11,3 miljoen erbij beloopt de te bestemmen winst 11,6 miljoen. De raad van bestuur stelt voor die winst over te dragen. Voor het lopende boekjaar spreekt Chanic van goede vooruitzichten, maar de resultaten blijven afhankelijk van de ongunstige ekonomische omstandigheden in de landen ten zuiden van de Sahara.