Advertentie
Advertentie

"Chaos' bij NMB

(tijd) - Volgens het kontrolebureau van de Amsterdamse beurs hebben effektenhandelaren van de toenmalige NMB-Postbank in 1989 en 1990 voor eigen rekening of voor die van vrienden gehandeld. Dat stond zaterdag te lezen in De Volkskrant. Uit een rapport van het kontrolebueau blijkt ook dat de administratie op de dienst effektenhandel bij de bank een chaos was. "Zeer veel boekingen waren fout. Dat zou wel eens meer dan een derde van het totaal kunnen zijn', aldus het rapport. In november van vorig jaar startte het kontrolebureau een onderzoek naar de belangenverstrengeling bij een aantal handelaren. Bleek dat een twaalftal handelaren zich voor 350.000 gulden hadden verrijkt ten koste van de bank. De handelaren in kwestie krijgen nu de kans te reageren op de vaststellingen van het kontrolebureau, dat daarna een definitief rapport zal opstellen. Daarna zullen sancties overwogen worden tegen de betrokkenen.