Charlier wil jaarlijks voor 9,5 mrd. meer legeraankopen

(tijd) - Om de huidige struktuur van het Belgisch leger te kunnen behouden en aan onze NAVO-verplichtingen te kunnen voldoen is het nodig dat de ordonnanceringsenveloppe voor legeraankopen verhoogd wordt van 25 miljard tot 34,5 miljard per jaar en dit tot 2018. Dit staat volgens Le Soir te lezen in het rapport Charlier (de chef van de generale staf) over onze defensietaken.