Advertentie
Advertentie

Checklist voor de millenniumbom

Het Millennium Forum 2000 liet door professor De Backer van de Ufsia een checklist opstellen die door bedrijven kan gebruikt worden als technische afpuntlijst voor de aanpak van de millenniumbom. Bedrijfsleiders kunnen dank zij de lijst een aantal problemen onderkennen om tijdig de noodzakelijke studies en acties te initiëren om een aantal moeilijkheden bij de overgang naar 2000 te voorkomen.