Chemiesector sluit CAO voor arbeiders

(tijd) - Vakbonden en werkgevers uit de chemiesector hebben een sectoraal akkoord getekend voor de arbeiders in de sector voor de periode 2003-2004. Beide partijen zijn het erover eens dat de loonnorm van 5,4 procent uit het interprofessionele akkoord 2003-2004 ook geëerbiedigd moet worden in de ongeveer 200 chemiebedrijven die een eigen collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afsluiten. De vakbonden eisten vooral meer veiligheid en werkzekerheid in de vele KMOs in de chemiesector. Concreet krijgen arbeiders die zelf ontslag nemen na een jaar anciënniteit voortaan ook een eindejaarspremie. De bestaande brugpensioenstelsels werden verlengd. Het arbeidersstatuut wordt opnieuw dichter bij dat van de bedienden gebracht. De opzegtermijn voor arbeiders wordt vanaf tien jaar anciënniteit verlengd en ze krijgen een carensdag per jaar uitbetaald.