Chemische industrieheeft verkeerde reflex

De Europese Unie heeft het debat over de hervorming van de wetgeving inzake chemische stoffen (Reach) geopend. Het is jammer dat de chemische industrie en sommige politici meteen zo eenzijdig negatief reageren, stelt FAWAZ AL BITAR. Tijdig investeren in innovatie biedt precies extra kansen.