Advertentie
Advertentie

Chemische nijverheid steunt beperking CFK's

BRUSSEL (belga) - De Belgische fabrikanten van kunststofschuim hebben op 30 januari jl. een intentieverklaring ondertekend om met staatssekretaris voor leefmilieu Miet Smet een vrijwillig akkoord af te sluiten voor de beperking van het gebruik van zogenaamde "harde' chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's).