Chevalier handhaaft steun aan George Forrest

(tijd) - Volgens Pierre Chevalier (VLD) is er geen conflict tussen zijn bestuursmandaat in de groep van George Forrest en zijn mandaat als voorzitter van de kamercommissie Buitenlandse Zaken. Noch naar de letter van de wet en van de geldende gedragsregels, noch uit ruimere voorzichtigheidsoverwegingen is het daarom volgens Chevalier nodig ontslag te nemen uit de raad van bestuur van de groep Forrest. Chevalier steunt de aanwezigheid van Forrest in Kongo nadrukkelijk.