Chevalier heeft een inhaalplan voor wetenschapsbeleid klaar

(tijd) - De overheidsinspanning voor wetenschappelijk onderzoek (zowel de nationale als die van de deelgebieden) dient tegen 1993 globaal te stijgen van 0,64 procent van het BBP tot 0,75 procent. Tegelijk dient de privé zijn inspanningen voor onderzoek en onwikkeling op te drijven van 1,1 tot 1,25 procent van datzelfde BBP. Overheid en privé samen zouden dan 2 procent van het BBP aan wetenschappelijk onderzoek besteden, wat vergeleken met onze buurlanden een minimum is. Dit is de doelstelling van het inhaalplan voor wetenschapsbeleid, dat staatssekretaris Chevalier heeft uitgewerkt. Hij ontvouwde zijn plan deze week tijdens een debatavond over wetenschapsbeleid, georganizeerd door de vorsersvereniging "Focus Research' aan de Vrije Universiteit Brussel.