Chevalier voor behoud nationaal onderzoeksfonds

(tijd) - Staatssekretaris voor Wetenschapsbeleid Pierre Chevalier is gekant tegen het voorstel van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) en de Leuvense professoren- en assistenverenigingen (VVLP) om het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek volledig op te splitsen in een autonome Vlaamse en een Waalse instelling. Beide verenigingen hadden in een open brief hiervoor gepleit.