Chevalier wil 240 miljoen voor Aids-onderzoek

(tijd) - Staatssekretaris Chevalier van wetenschapsbeleid plant een vierjarig onderzoeksprogramma rond Aids, met ingang van 1990. Chevalier zou hiervoor 240 miljoen frank willen uittrekken, gespreid over vier jaar. Ook op het budget 1989 wil hij nog een financiële inspanning doen voor het Aids-onderzoek. Hij kondigde dit aan op een studiedag gisteren te Brussel over sexueel gedrag en Aids.Chevalier zei voorts dat hij binnekort aan de ministerraad een voorstel zal voorleggen tot nationale koördinatie van het Aids-onderzoek in België. Het voorstel is een gezamelijk initiatief van Chevalier, minister Schiltz van wetenschapsbeleid, minister Busqiun van sociale voorzorg en diens staatssekretaris Delizée. Het voorstel houdt de oprichting in van een interministeriële werkgroep met een drievoudige taak: het opstellen van een inventaris over het bestaande Aids-onderzoek, de koördinatie van alle Aids- onderzoek op nationaal en regionaal niveau (de gemeenschappen zijn bevoegd voor de preventie), en het uitwerken van een supplementair onderzoeksprogramma voor Aids.