China is belangrijke handelspartner van Taiwan

China is de vijfde belangrijkste handelspartner van Taiwan niettegenstaande de Taiwanese regering rechtstreekse handel en direkte investeringen in China verbiedt, aldus de China Daily. De handel tussen beide landen zal dit jaar stijgen tot 2 á 2,5 miljard dollar want Taiwanese ondernemingen zoeken nieuwe markten nu het protektionisme in de VS toeneemt. De VS zijn de belangrijkste afzetmarkt voor Taiwanese produkten. De handel tussen China en Taiwan verloopt meestal via Hongkong.