Advertentie
Advertentie

China plant belastingwet voor bedrijven

PEKING (reuter) - China bereidt een nieuwe belastingwet voor, die de belasting voor buitenlandse bedrijven zal vereenvoudigen en voor veel bedrijven zal verlagen. Volgens het ontwerp van wet, dat het persbureau Reuter in handen heeft gekregen, zullen de meeste buitenlandse bedrijven worden onderworpen aan een vast tarief van 30% op de inkomsten plus een heffing van 3% plaatselijke belasting, na aftrek van overhead, onkosten en verliezen. Het ontwerp moet nog worden voorgelegd aan het Nationaal Volkskongres, het Chinese parlement, dat op 25 maart bijeenkomt. Joint ventures met buitenlands kapitaal met Chinese partners betalen dit tarief al. Bedrijven, die geheel buitenlandse eigendom zijn, betalen nu nog belasting volgens een progressieve schaal, oplopend tot 55%. De nieuwe wet, die op 1 juli van kracht moet worden, bevat ook vrijstelling voor buitenlandse bedrijven die aktief zijn op bepaalde terreinen.